kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení