kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně → kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - konzumace alkoholu: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - konzumace alkoholu → veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - jiné
  • Datum vydání: 17.12.2021 → 25.11.2021