Obecně závazná vyhláška obce Kanice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství