Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 4/2021 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 08.09.2021 → 06.09.2021