O parkování na obecních komunikacích a obecní zeleni