Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: alkohol - zákaz konzumace: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - § 17 odst. 2 písm. a) → veřejný pořádek - konzumace alkoholu: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - konzumace alkoholu