Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 17.03.2009 → 10.03.2009