Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení