Obecně závazná vyhláška obce Čenkovice o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí