Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: alkohol - zákaz konzumace: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - § 17 odst. 2 písm. a) → alkohol - zákaz konzumace: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - § 17 odst. 2 písm. a); veřejný pořádek - konzumace alkoholu: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - konzumace alkoholu