Obecně závazná vyhláška obce Městečko č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci