Obecně závazná vyhláška obce Holasovice, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí