Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 05.01.2021 → 02.01.2021