Změna MVO k zamezení zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení