ÚVS nařízení SVS MVO č. j. SVS/2023/015371-G, kterým se ukončuje nařízení č. j. SVS/2022/037830-G ze dne 16.3.2022, ve znění nařízení č. j. SVS/2022/057623-G ze dne 27.4.2022 vydané k výjimečné situaci na Ukrajině

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení