Nařízení města č. 8/2004 o vymezení úseků silnic, na kterých se pro jejich dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 16.08.2004 → 12.08.2004