Nařízení města č. 1/2023, kterým se ruší nařízení města č. 8/2004, o vymezení úseků silnic, na kterých se pro jejich dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: pozemní komunikace - vyznačení neudržovaných úseků: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - § 27 odst. 5 → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 79 odst. 3 - zrušovací nařízení
  • Datum nabytí účinnosti: 09.02.2023 → 10.02.2023