Nařízení města Blansko, kterým se zakazují některé formy prodeje energií

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: ostatní: Ústava České republiky - čl. 79 odst. 3 → regulace prodeje zboží nebo poskytování služeb v energetických odvětvích: zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon - § 11p