Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 29.12.2015 → 01.01.2016