Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské a základní školy

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - § 179 odst. 3 → školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 179 odst. 3 a § 178 odst. 2 písm. c); školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. c)