Obecně závazná vyhláška č. 3/2023, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Bukovinka a část školného obvodu základní školy zřízené obcí Bukovina

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení