Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o omezení hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší