Obecně závazná vyhláška o omezení hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - hlučné činnosti: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - hlučné činnosti → veřejný pořádek - hlučné činnosti: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - hlučné činnosti; noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 7