Nařízení města Žatec č. 2/2007, o zákazu sběru hlemýždě zahradního

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 31.05.2007 → 16.05.2007