Nařízení města Žatec č. 4/2009. kterým se stanovuje rozsah a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti vozovek místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí