Obecně závazná vyhláška obce Bukovinka č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 01.01.2020 → 02.01.2020