Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku ze psů

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: - → Zrušení: 8/2019