Obecně závazná vyhláška obce Bukovinka č. 5/2023, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvi