Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 08.07.2011 → 09.07.2011