Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Klenovic

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení