Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Klenovice

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení