Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 1/2021, o místních poplatcích

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 10.04.2021 → 23.03.2021