Obecně závazná vyhláška obce Majdalena o místním poplatku z pobytu

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení