Vyhláška č. 3/2001 o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov

Přílohy

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. b) - jiné → jiná: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3