Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2001 o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: jiná: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - zrušovací OZV