Nařízení obce Mouchnice č. 1/2023, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení