Obecně závazná vyhláška č. 4/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bukovinka

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení