kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 2/2021, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení