zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Lochousice č. 2/2015, požární řád obce

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení