Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 15.08.2019 → 01.10.2019
  • Datum nabytí účinnosti: 30.08.2019 → 16.10.2019