Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o znaku a vlajce města Blanska

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - jiné → jiná: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3