Nařízení města č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, v souladu s cenovými předpisy