Nařízení města Žatec č. 4/2021, kterým se mění nařízení č. 1/2012, tržní řád

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 18.06.2021 → 31.05.2021