kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení