Obecně závazná vyhláška města Hořovice, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení