Nařízení Města Podbořany č. 2/2013 - Tržní Řád

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 18.12.2013 → 11.12.2013
  • Datum nabytí účinnosti: 03.01.2014 → 02.01.2014