Obecně závazná vyhláška obce Velhartice o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 1/2023 → 1/2013