Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení