Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o Městské policii města Havlíčkův Brod

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení