Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 9/2019 o místním poplatku ze vstupného

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 12.12.2019 → 10.12.2019